Ο μήνας του Σεπτεμβρίου έρχεται στο τέλος και έχουν γίνει πολλά για την προετοιμασία των πιλοτικών δοκιμών. Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 ο Δήμος Durrës διοργάνωσε μια προκαταρκτική περιήγηση στο Rodon Cape, προκειμένου να δοκιμάσει και να καθορίσει δρομολόγια πιλοτικών ταξιδιών και επισκέψεων μελέτης που θα πραγματοποιηθούν στο Durrës κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2018.

Πραγματοποιήθηκε πιλοτική δοκιμή για τον τουριστικό τομέα αλιείας στην Trabia στο πλαίσιο του προγράμματος TOURISMED. Οι αδειούχοι ψαράδες φιλοξένησαν τουρίστες στη βάρκα τους και τους δίδαξαν αλιευτικές τεχνικές.